Maglite®, kassering av (gamla) elektriska apparater

I enlighet med el- och elektroniklagen vill vi informera dig om följande:

Konsumenter är skyldiga att slänga (gamla) elektriska och elektroniska apparater separat från hushållsavfall. På så sätt bidrar alla till ett hållbart och professionellt omhändertagande. Korrekt kassering eller återvinning säkerställer att negativ påverkan på miljön undviks.

Om du undrar var du kan kassera din (gamla) enhet på rätt sätt, har du olika alternativ.
a) Du donerar din gamla enhet till en välgörenhetsorganisation om den fortfarande fungerar eller kan repareras.
b) Ta med din gamla enhet till en offentlig återvinningsstation eller fråga din återförsäljare om alternativen.

Du kan hitta en lista över insamlings- och returpunkter, t.ex. i Tyskland, på:
https://www.ear-system.de/ear-katalog/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

Det är bäst att fråga det potentiella insamlingsstället i förväg om de kan acceptera din enhet.

Om möjligt, ta alltid bort alla batterier och uppladdningsbara batterier från alla enheter och kassera dem vid kassering av batterier.