Kassering av använda batterier och ackumulatorer

Enligt BattG vill vi informera dig om följande:


Den överkorsade soptunnan anger att du måste kassera batteriet separat från osorterat kommunalt avfall - särskilt hushållsavfall.Batterier eller ackumulatorer kan innehålla kvicksilver (Hg), kadium (Cd) eller bly (Pb). Om så är fallet hittar du respektive kemiska symboler under symbolen för den överkorsade soptunnan.

Du är lagligt skyldig att lämna tillbaka använda batterier och ackumulatorer efter användning. Vi tar tillbaka dem kostnadsfritt på vårt fraktlager på MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Tyskland.

Batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa. Särskild försiktighet krävs vid hantering av batterier som innehåller litium. Litium är ett brandfarligt ämne. Om den hanteras felaktigt är den mycket brandfarlig, vilket kan orsaka bränder. Genom att samla in och återvinna använda batterier och ackumulatorer separat kan du undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa.


Vi ber dig undvika att det skapas avfall från använda batterier så mycket som möjligt genom att välja batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier. Undvik också att skräpa ner offentliga utrymmen. Lämna inte batterier eller elektriska och elektroniska apparater som innehåller batterier vårdslöst, utan kassera dem på rätt sätt. Vi ber dig kontrollera om det är möjligt att återanvända batterier istället för att slänga dem. Gamla batterier kan återanvändas, till exempel genom rekonditionering eller reparation.