Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

In overeenstemming met de Elektro- en Elektronicawet willen wij u graag over het volgende informeren:

 

De doorgekruiste afvalbak geeft aan dat u het oude apparaat gescheiden van het ongesorteerde gemeentelijk afval (vooral huishoudelijk afval) moet weggooien.

Particuliere eindgebruikers moeten gebruikte batterijen, accu's die niet bij het apparaat zijn inbegrepen en lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, scheiden van het oude apparaat voordat ze deze bij een inzamelpunt inleveren. Zo levert iedereen een bijdrage aan een duurzame en professionele afvoer.

Particuliere huishoudens kunnen gratis oude elektrische en elektronische apparatuur verkopen bij distributeurs met een verkoopoppervlakte voor elektrische en elektronische apparatuur van minimaal 400 vierkante meter, evenals voedseldistributeurs met een totaal verkoopoppervlak van minimaal 800 vierkante meter die elektrische apparaten aanbieden en elektronische apparatuur meerdere keren per kalenderjaar of permanent en op de markt aanbieden, retourneren. Bij de overhandiging van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een eindgebruiker moeten distributeurs het oude apparaat van de eindgebruiker, van hetzelfde type apparaat, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos terugnemen op de plaats van levering. bezorging of in de directe omgeving. Zelfs zonder een elektrisch of elektronisch apparaat aan te schaffen, moeten deze distributeurs, op verzoek van de eindgebruiker, per type apparaat maximaal drie oude apparaten, die in geen enkele buitenafmeting groter zijn dan 25 centimeter, gratis terugnemen in een winkel of in de directe omgeving daarvan. Bij verkoop via middelen voor communicatie op afstand omvatten de verkoopruimten van de distributeur alle opslag- en verzendruimten. 

Wanneer u dus bij ons een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat aanschaft, kunt u een oud apparaat ook gratis aan ons retourneren. Houd er rekening mee dat het van hetzelfde type apparaat moet zijn en in wezen dezelfde functies moet vervullen als het oude apparaat. Ook als u geen nieuw elektrisch en elektronisch apparaat bij ons aanschaft, kunt u een oud apparaat aan ons retourneren. Voorwaarde is dat deze in geen enkele buitenafmeting groter is dan 25 centimeter. Houd er rekening mee dat wij per apparaattype slechts drie oude apparaten terugnemen.

Als u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, hebben wij een verantwoordelijke instantie bij ons, MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Duitsland. U kunt het hierboven genoemde oude apparaat tijdens onze openingstijden persoonlijk bij ons inleveren, of per post naar ons opsturen (ter plaatse afgeven of per post versturen). Houd er bij het transport rekening mee dat als de goederen gevaarlijke goederen of componenten van gevaarlijke goederen zijn, deze dienovereenkomstig moeten worden verpakt/beschermd.

Andere gebruikers dan particuliere huishoudens kunnen oude apparaten bij ons, MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Duitsland, retourneer zoals hierboven. Wij voeren de oude apparaten af. Wij dragen echter alleen de afvoerkosten als het om een ​​niet-historisch oud apparaat gaat.”