Verwijdering van gebruikte batterijen en accu's

Volgens de BattG willen wij u graag informeren over het volgende:

De doorgekruiste afvalbak geeft aan dat u de batterij apart van ongesorteerd gemeentelijk afval (vooral huishoudelijk afval) moet weggooien.

Batterijen of accu's kunnen kwik (Hg), cadium (Cd) of lood (Pb) bevatten. Als dit het geval is, vindt u de betreffende chemische symbolen onder het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer.

U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's na gebruik terug te geven. We brengen ze naar ons verzendmagazijn bij MAG-Eubama GmbH & Co. KG, Saline 14, 78628 Rottweil, Duitsland, gratis.

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van batterijen die lithium bevatten. Lithium is een brandbare stof. Bij onjuist gebruik is het licht ontvlambaar, wat brand kan veroorzaken. Door gebruikte batterijen en accu's afzonderlijk in te zamelen en te recyclen, kunt u negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Wij vragen u om het ontstaan ​​van afval uit gebruikte batterijen zoveel mogelijk te voorkomen door te kiezen voor batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen. Vermijd ook het achterlaten van zwerfvuil in de openbare ruimte. Laat batterijen en elektrische en elektronische apparaten die batterijen bevatten niet achteloos rondslingeren, maar gooi ze op de juiste manier weg. Wij vragen u om na te gaan of het mogelijk is batterijen te hergebruiken in plaats van ze weg te gooien. Oude batterijen kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld door reconditionering of reparatie.